Radomir Radomir

Radomir Radomir

Supply Chain Manager, Studenac

Radomir Radomir završio je Ekonomski fakultet u Rijeci i stekao diplomu iz smjera Managementa. Ima više od dvadeset godina iskustva na rukovodećom pozicijama u domaćim i internacionalnim kompanijama na poslovima iz područja logistike i supply chain managementa (Integralog, Pevex, Carlsberg Croatia Grupe itd).

Trenutno je zaposlen na poziciji Supply Chain Direktora u tvrtki Studenac, gdje je fokusiran na izazove u optimalnom upravljanju zalihama i uvođenju tehnoloških inovacija u logističko poslovanje tvrtke.

Agenda