Boris Obradov

Boris Obradov

Sales Manager, BE-terna

Mr.sc. Boris Obradov je magistar znanosti na području elektrotehnike i računarstva (FER), uz naobrazbu i na području ekonomije i managementa pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Nakon znanstvenog dijela karijere na FER-u, posvetio se radu u gospodarskom sektoru i preko 20 godina radi najviše na pozicijama voditelja poslovnog razvoja i prodaje u IT tvrtkama, uz veći broj uspješnih i većih projekata te znatan poslovni rast. Posebno područje interesa su BI, Big Data, Machine Learning i AI, i to u svojoj punoj primjeni za unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa te ostvarivanje bitnih poslovnih benefita.

U BE-terni radi zajedno s Data Science timom, na plasmanu i primjeni aplikacija baziranih na naprednim tehnologijama u realnom gospodarstvu i to ponajviše u proizvodnji, distribuciji i maloprodaji.

Agenda